Khó khăn chồng chất do dịch bệnh COVID-19, xuất khẩu vẫn tăng 28,4%

Gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục là một trong những nhóm hàng mang về giá trị kim ngạch nhiều tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục là một trong những nhóm hàng mang về giá trị kim ngạch nhiều tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục là một trong những nhóm hàng mang về giá trị kim ngạch nhiều tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top