Khi nào kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 sẽ kết thúc?

Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đã được kéo dài thêm 01 tháng. Ảnh Tổng cục thuế.
Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đã được kéo dài thêm 01 tháng. Ảnh Tổng cục thuế.
Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đã được kéo dài thêm 01 tháng. Ảnh Tổng cục thuế.
Lên top