Khi 2 Bộ “bác” đề án cải tạo ga Hà Nội: Nếu không có căn cứ, Hà Nội nên dừng!

Ga Hà Nội. Ảnh: Đầu tư Bất động sản
Ga Hà Nội. Ảnh: Đầu tư Bất động sản
Ga Hà Nội. Ảnh: Đầu tư Bất động sản
Lên top