Khen thưởng thợ mỏ dũng cảm cứu người bị nạn

Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Thị Minh trao bằng khen cho anh Hoàng Đức Quyền. Ảnh: TKV
Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Thị Minh trao bằng khen cho anh Hoàng Đức Quyền. Ảnh: TKV
Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Thị Minh trao bằng khen cho anh Hoàng Đức Quyền. Ảnh: TKV
Lên top