Khâu trung gian khiến giá thịt lợn tới người tiêu dùng vẫn rất cao

Giá thịt lợn bán lẻ trên thị trường hiện vẫn rất cao. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn bán lẻ trên thị trường hiện vẫn rất cao. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn bán lẻ trên thị trường hiện vẫn rất cao. Ảnh: Kh.V
Lên top