Khát vọng thịnh vượng, sớm đưa Việt Nam thoát khỏi nhóm nước thu nhập thấp

Toàn cảnh Diễn đàn “Cải cách và phát triển Việt Nam 2019. Ảnh: Kh.V
Toàn cảnh Diễn đàn “Cải cách và phát triển Việt Nam 2019. Ảnh: Kh.V
Toàn cảnh Diễn đàn “Cải cách và phát triển Việt Nam 2019. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top