Khát vọng kỷ nguyên “nông nghiệp thông minh”

Nông nghiệp cần cơ cấu lại vùng nuôi trồng theo nguyên tắc thuận thiên, theo GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Lục Tùng
Nông nghiệp cần cơ cấu lại vùng nuôi trồng theo nguyên tắc thuận thiên, theo GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Lục Tùng
Nông nghiệp cần cơ cấu lại vùng nuôi trồng theo nguyên tắc thuận thiên, theo GS Võ Tòng Xuân. Ảnh: Lục Tùng
Lên top