Khát vốn, TPHCM phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu

Nếu phát hành trái phiếu thành công, TPHCM sẽ có thêm nguồn vốn đầu tư vào các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố.  Ảnh: Anh Tú
Nếu phát hành trái phiếu thành công, TPHCM sẽ có thêm nguồn vốn đầu tư vào các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố. Ảnh: Anh Tú
Nếu phát hành trái phiếu thành công, TPHCM sẽ có thêm nguồn vốn đầu tư vào các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố. Ảnh: Anh Tú
Lên top