Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại tỉnh Hậu Giang

Lên top