Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh thành nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng 3.500 tỷ đồng

Lễ khánh thành nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng sau 17 tháng thi công. Ảnh: TT
Lễ khánh thành nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng sau 17 tháng thi công. Ảnh: TT