Khánh thành cụm công nghiệp đầu tiên tại huyện miền núi Khánh Hòa

Các đại biểu cắt băng khánh thành Cụm công nghiệp Sông Cầu. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu cắt băng khánh thành Cụm công nghiệp Sông Cầu. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu cắt băng khánh thành Cụm công nghiệp Sông Cầu. Ảnh: Phương Linh
Lên top