Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Khánh thành “Chung cư thợ mỏ kiểu mẫu - Công ty than Nam Mẫu”

“Chung cư thợ mỏ kiểu mẫu - Công ty than Nam Mẫu” công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.V
“Chung cư thợ mỏ kiểu mẫu - Công ty than Nam Mẫu” công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.V
“Chung cư thợ mỏ kiểu mẫu - Công ty than Nam Mẫu” công trình chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.V
Lên top