Khánh Hòa xây dựng đề án cơ chế đặc thù cho vịnh Vân Phong

Một góc vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Một góc vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Một góc vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top