Khánh Hòa: Vân Phong sẽ trở thành vùng động lực cho cả khu vực Nam Trung Bộ

Vân Phong sẽ đón nhiều dự án "khủng" trong thời gian đến. Ảnh: Nhiệt Băng
Vân Phong sẽ đón nhiều dự án "khủng" trong thời gian đến. Ảnh: Nhiệt Băng
Vân Phong sẽ đón nhiều dự án "khủng" trong thời gian đến. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top