Khánh Hòa: Trên các đảo không còn hoạt động du lịch

Hàng trăm ca nô du lịch về “nằm bờ” dày đặc tại cảng Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa do các khu du lịch trên các đảo không còn đón khách. Ảnh: Nhiệt Băng
Hàng trăm ca nô du lịch về “nằm bờ” dày đặc tại cảng Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa do các khu du lịch trên các đảo không còn đón khách. Ảnh: Nhiệt Băng
Hàng trăm ca nô du lịch về “nằm bờ” dày đặc tại cảng Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa do các khu du lịch trên các đảo không còn đón khách. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top