Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hoà - tồn đọng 57 hồ sơ vay vốn đóng tàu mới