Khánh Hòa: Thủ phủ hoa cúc Ninh Giang căng mình phục hồi sau bão