Khánh Hòa: Thành lập mới 1.433 doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lên top