Khánh Hòa tạo đòn bẩy đầu tư vào vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong như viên pha lê, đến nay vẫn chưa được “đánh thức” phát triển toàn vùng. Ảnh: Nhiệt Băng
Vịnh Vân Phong như viên pha lê, đến nay vẫn chưa được “đánh thức” phát triển toàn vùng. Ảnh: Nhiệt Băng
Vịnh Vân Phong như viên pha lê, đến nay vẫn chưa được “đánh thức” phát triển toàn vùng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top