Khánh Hòa: Hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên đường bay xanh

Khánh Hòa và Vietnam Airlines thống nhất ký 7 nội dung hợp tác trong giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch, hàng không.
Khánh Hòa và Vietnam Airlines thống nhất ký 7 nội dung hợp tác trong giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch, hàng không.