Khánh Hòa: Đối thoại với ngư dân để tháo gỡ khó khăn khi thực hiện Nghị định 67