Khánh Hoà "cấm cửa" Grab taxi

Website grap.com giới thiệu bắt đầu từ 17.9, Grab sẽ chính chính thức áp dụng dịch vụ GrabTaxi tại Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình
Website grap.com giới thiệu bắt đầu từ 17.9, Grab sẽ chính chính thức áp dụng dịch vụ GrabTaxi tại Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình