Khánh Hòa: 1.000 công trình xây dựng sai quy định

Các kiốt xây dựng trái phép ở cổng 1 (cũ) trường Sĩ quan Không quân phải tháo dỡ. Ảnh: P.V
Các kiốt xây dựng trái phép ở cổng 1 (cũ) trường Sĩ quan Không quân phải tháo dỡ. Ảnh: P.V
Các kiốt xây dựng trái phép ở cổng 1 (cũ) trường Sĩ quan Không quân phải tháo dỡ. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM