IMF nhận định: Việt Nam - quốc gia duy nhất tăng trưởng dương trong nhóm ASEAN5:

Khẳng định khả năng bật tăng trở lại của kinh tế Việt Nam

Xuất khẩu gạo năm 2020 của Việt Nam tăng cả về số lượng và giá trị. Ảnh: LDO
Xuất khẩu gạo năm 2020 của Việt Nam tăng cả về số lượng và giá trị. Ảnh: LDO
Xuất khẩu gạo năm 2020 của Việt Nam tăng cả về số lượng và giá trị. Ảnh: LDO
Lên top