Khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm