Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khám phá nghề hái quýt hồng Lai Vung ngày Tết

Hái quýt hồng ở Lai Vung (Đồng Tháp). (Ảnh: Lục Tùng)
Hái quýt hồng ở Lai Vung (Đồng Tháp). (Ảnh: Lục Tùng)