“Khai tử” thêm một công ty bán hàng đa cấp tại Hà Nội