Khai trương xe du lịch tự lái qua cặp cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng

Đoàn xe du lịch tự lái của phía Việt Nam xếp hàng trên cầu Bắc Luân chuẩn bị sang Đông Hưng
Đoàn xe du lịch tự lái của phía Việt Nam xếp hàng trên cầu Bắc Luân chuẩn bị sang Đông Hưng