Khai trương 5 đường bay đi và đến Phú Quốc

5 đường bay mới sẽ mở ra cơ hội giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch giữa Phú Quốc với các tỉnh thành. Ảnh: PV
5 đường bay mới sẽ mở ra cơ hội giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch giữa Phú Quốc với các tỉnh thành. Ảnh: PV
5 đường bay mới sẽ mở ra cơ hội giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch giữa Phú Quốc với các tỉnh thành. Ảnh: PV
Lên top