Khai thác điện mặt trời trên hồ chứa thủy lợi

Cần có những khuyến cáo mang tính chất định hướng cho các đơn vị, địa phương đang trực tiếp quản lý các hồ chứa thủy lợi về loại hồ không được phép khai thác điện mặt trời. (Ảnh minh họa).
Cần có những khuyến cáo mang tính chất định hướng cho các đơn vị, địa phương đang trực tiếp quản lý các hồ chứa thủy lợi về loại hồ không được phép khai thác điện mặt trời. (Ảnh minh họa).
Cần có những khuyến cáo mang tính chất định hướng cho các đơn vị, địa phương đang trực tiếp quản lý các hồ chứa thủy lợi về loại hồ không được phép khai thác điện mặt trời. (Ảnh minh họa).
Lên top