Khai mạc Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI

Ông Đỗ Chí Thanh phát biểu khai mạc Hội thi
Ông Đỗ Chí Thanh phát biểu khai mạc Hội thi
Ông Đỗ Chí Thanh phát biểu khai mạc Hội thi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top