Khai mạc Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ VI

Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin.
Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin.
Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin.
Lên top