Khai mạc Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13 chính thức khai mạc tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh HT
Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13 chính thức khai mạc tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh HT
Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM 13 chính thức khai mạc tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh HT
Lên top