Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 diễn ra ngày 19.11 tại Hà Nội.
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 diễn ra ngày 19.11 tại Hà Nội.
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 diễn ra ngày 19.11 tại Hà Nội.
Lên top