Khai mạc hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam

Hình ảnh tại hội chợ. Ảnh: TD
Hình ảnh tại hội chợ. Ảnh: TD
Hình ảnh tại hội chợ. Ảnh: TD
Lên top