Khai mạc Hội chợ Nông sản Đà Lạt: Kiên quyết chặt dòng nông sản “lạ”

Khoai tây Trung Quốc tại Chợ Nông sản Đà Lạt.
Khoai tây Trung Quốc tại Chợ Nông sản Đà Lạt.
Khoai tây Trung Quốc tại Chợ Nông sản Đà Lạt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top