Khách quốc tế đến Khánh Hoà vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc

Khánh Hoà đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đón du khách trở lại. 
Ảnh: Phương Linh
Khánh Hoà đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đón du khách trở lại. Ảnh: Phương Linh
Khánh Hoà đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đón du khách trở lại. Ảnh: Phương Linh
Lên top