Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khách nước ngoài quên cả hàng trăm triệu tiền mặt, điện thoại trên tàu