Khách hàng tự tử, FE Credit bị yêu cầu chấn chỉnh

FE Credit bị yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình cho vay, thu hồi nợ. Ảnh: FE
FE Credit bị yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình cho vay, thu hồi nợ. Ảnh: FE
FE Credit bị yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình cho vay, thu hồi nợ. Ảnh: FE
Lên top