Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khách hàng thẻ ANZ mất hơn 30 triệu trong chỉ sau 14 phút