Khách hàng tập trung đòi Mường Thanh Khánh Hòa bàn giao căn hộ

Người dân được cho là mua căn hộ tại khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa tập trung yêu cầu chủ khách sạn này bàn giao căn hộ. Ảnh: CTV
Người dân được cho là mua căn hộ tại khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa tập trung yêu cầu chủ khách sạn này bàn giao căn hộ. Ảnh: CTV
Người dân được cho là mua căn hộ tại khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa tập trung yêu cầu chủ khách sạn này bàn giao căn hộ. Ảnh: CTV