Khách hàng kêu than vì giá thép ngày một tăng

Giá sắt thép tăng khiến cho nhiều khách hàng kêu than. Ảnh Hương Ánh.
Giá sắt thép tăng khiến cho nhiều khách hàng kêu than. Ảnh Hương Ánh.
Giá sắt thép tăng khiến cho nhiều khách hàng kêu than. Ảnh Hương Ánh.
Lên top