Khách du lịch tăng mạnh tại nhiều nơi

Chùa Hương đã đón hơn 10.000 lượt du khách từ khi mở cửa trở lại đến nay. Ảnh: Hữu Tài
Chùa Hương đã đón hơn 10.000 lượt du khách từ khi mở cửa trở lại đến nay. Ảnh: Hữu Tài
Chùa Hương đã đón hơn 10.000 lượt du khách từ khi mở cửa trở lại đến nay. Ảnh: Hữu Tài
Lên top