TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÒA BÌNH:

Khắc phục vị trí sạt lở đường dây 500 kV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quan

Đóng cọc chống sạt lở. Ảnh: Nguồn EVNNPT
Đóng cọc chống sạt lở. Ảnh: Nguồn EVNNPT
Đóng cọc chống sạt lở. Ảnh: Nguồn EVNNPT
Lên top