Khắc phục thẻ vàng hải sản: Cơ bản hoàn thành 9 khuyến nghị của EU

Việt Nam đẩy mạnh chống khai thác IUU. Ảnh: PV
Việt Nam đẩy mạnh chống khai thác IUU. Ảnh: PV
Việt Nam đẩy mạnh chống khai thác IUU. Ảnh: PV
Lên top