Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khắc phục mưa lũ, xây 5 cầu dân sinh tại Lào Cai