Khắc phục ảnh hưởng của COVID-19: Đẩy nhanh hiệu quả trợ giúp doanh nghiệp

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quyI/2020 cũng giảm tới 10,4%. Ảnh: CDKDN
Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quyI/2020 cũng giảm tới 10,4%. Ảnh: CDKDN
Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quyI/2020 cũng giảm tới 10,4%. Ảnh: CDKDN
Lên top