Kết thúc quý III, LienVietPostBank hoàn thành 86% chỉ tiêu lợi nhuận 2019

Thu nhập lãi thuần Quý III của LienVietPostBank giữ vững đà tăng trưởng mạnh. Ảnh LVB
Thu nhập lãi thuần Quý III của LienVietPostBank giữ vững đà tăng trưởng mạnh. Ảnh LVB
Thu nhập lãi thuần Quý III của LienVietPostBank giữ vững đà tăng trưởng mạnh. Ảnh LVB
Lên top