Kết thúc kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2016 – 2020: 5 năm, còn 7 mục tiêu chưa thể hoàn thành

Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi kinh tế. Ảnh: A.G
Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi kinh tế. Ảnh: A.G
Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi kinh tế. Ảnh: A.G
Lên top