Kết quả 2 năm thực thi CPTPP của Việt Nam

Hội nghị  “Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam – đánh giá góc nhìn từ doanh nghiệp” do VCCI tổ chức ngày 7.4 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Hội nghị “Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam – đánh giá góc nhìn từ doanh nghiệp” do VCCI tổ chức ngày 7.4 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Hội nghị “Hai năm thực thi Hiệp định CPTPP tại Việt Nam – đánh giá góc nhìn từ doanh nghiệp” do VCCI tổ chức ngày 7.4 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Lên top